Giới thiệu SOOSUL

Công ty thực hiện sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm tốt nhất và dịch vụ tốt nhất

Bằng sáng chế & Giấy chứng nhận

· Báo cáo R&D

번호 제목 첨부파일
10 Elastase-mushroom_anti-aging_IRB certified report 첨부파일
9 patent for fermentation method_EN 첨부파일
8 PCT_whitening_EN 첨부파일
7 Final Report-Whitening_SCF extracts 첨부파일
6 patent for old person smell_EN 첨부파일
5 patent of moisture_Silver line 첨부파일
4 moisture patent_KR 첨부파일
3 Silver line R&D report_EN 첨부파일
2 2017-320-whitening effect_clinical test__IRB certified report 첨부파일
1 IV-2017-059-R-Melaganogenese-Algae complex 첨부파일
  1. 1

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인

· Giấy chứng nhận - quốc tế

  • - USA : FDA otc
  • - China : NMPA(CFDA)
  • - Europe : CPNP
  • - Indonesia : BPOM
  • - India : CDSCO
  • - Others : Vietnam, Cambodia, Thailand, Ukraine etc
close